Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIV/379/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:30.11.2017 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:05.12.2017 11:51