Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za rok 2017
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Data publikacji:02.05.2018 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Włodarek
Informację aktualizował:Robert Zujewicz
Data aktualizacji:02.05.2018 12:31