Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:05.12.2018 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Hofman
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:05.12.2018 09:27