Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:19.02.2019 11:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:19.02.2019 11:58