Udział mieszkańców w debacie nad raportem o stanie gminy

USTAWA
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2019 poz. 506)

 

Art.  28aa.

Ust. 6.  W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Ust. 7.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
pkt  1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
pkt  2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.
Ust. 8.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 


 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport o stanie Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:16.07.2019 13:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Jędrak
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:12.01.2021 11:11