Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:17.12.2019 15:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Hofman
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:10.03.2020 12:39