Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XIII/147/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:25.11.2019 12:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Hofman
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:25.11.2019 12:39