Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ do postępowania na zadanie pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp), tj. poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:19.08.2020 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jagoda Tomaszewska
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:29.09.2020 15:30