KM.7021.1.53.2020                                                         Lubin, dnia 30.09..2020 r.                                

 

                                   

                                                       OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY

na zadanie: „Wykonanie i montaż nagrobka na cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie dz. nr 30 obręb Zimna Woda

Gmina Lubin informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zapytaniem ofertowym  w przedmiocie wykonania i montażu nagrobka na cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie dz. nr 30 obręb Zimna Woda. zostały złożone  2 oferty:

 

Lp

Nazwa oferenta,

adres

kryterium oceny ofert:

cena brutto PLN

Podsumowanie

 

1.

     Kamieniarstwo  Andrzej Soboń

      ul.  Polna 10, 59-330 Ścinawa

 

22.484,00,-

 

Oferta ważna, spełniająca warunki udziału

w postępowaniu

 

2.

                BRYŁA KAMIENIARSTWO

KONARY 5A / k STRZEGOMIA, 55-340 UDANIN  

15.498,00

Oferta ważna, spełniająca warunki udziału

w postępowaniu

 

Dokonano wyboru oferty nr 2:   BRYŁA KAMIENIARSTWO  KONARY 5A / k STRZEGOMIA,

                                                               55-340 UDANIN  

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zgodne z zapytaniem ofertowym KM7021.1.50.2020 z dnia 23.09.2020 r. wysłanym drogą mailową   i jest nakorzystniejsza pod względem ceny. 

 

                                                                                                        

                                                                                                          Z up. WÓJTA

                                                                                                  /-/  Bartosz Chojnacki                        

                                                                                                          Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie: „Wykonanie i montaż nagrobka na cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:02.10.2020 08:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Tomczyszyn
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:02.10.2020 08:40