INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY LUBIN

Dotyczy: obowiązków, jakie ciążą na właścicielach i użytkownikach posesji graniczących z drogami publicznymi.

______________________________________________________________                                               

            Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późniejszymi zmianami) - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez między innymi uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.           

                                                                                 

            W związku z powyższym z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa dla życia                     i zdrowia ludzi przypominamy właścicielom i użytkownikom posesji przyległych bezpośrednio do dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przy których są chodniki lub wydzielone części służące dla ruchu pieszego, że ciąży na nich taki obowiązek.

 

                               Wójt  Gminy Lubin

                            /-/ Tadeusz Kielan

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla mieszkańców Gminy Lubin, dotyczącą obowiązków, jakie ciążą na właścicielach i użytkownikach posesji graniczących z drogami publicznymi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:30.10.2020 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Fijoł
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:30.10.2020 14:12