OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 26 listopada 2020 r. na godz. 09:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3. (pok. nr 114).

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn.: Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów” /proj. nr 249/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2020 /proj. nr 251/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 252/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

/-/Jan Olejnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:25.11.2020 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:25.11.2020 13:54