Lubin, dnia 27 listopada 2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY LUBIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY LUBIN”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lubin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” na okres 21 dni tj. od 27 listopada 2020r. do 18 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, kancelaria pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej gminy http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl w zakładce: Aktualności i ogłoszenia.

Zgodnie z art. 19 ust. 7 w/w ustawy w czasie wyłożenia projektu, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Lubin mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w formie pisemnej pocztą na adres Urząd Gminy Lubin, Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (e-mail: kancelaria@ug.lubin.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubin.

 

Z up. Wójta

Bartosz Chojnacki

Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LUBIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY LUBIN
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:27.11.2020 14:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Alina Godyń
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:27.11.2020 14:37