OGŁOSZENIE

Z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, na podstawie art. 15zzx ust. 1, ust 2 i ust. 3 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), zwołuję w trybie zdalnym na dzień 30 listopada 2020 r. na godz. 14:45 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zamieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 253/ - inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

2. Sprawy różne.
 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

/-/ Jan Olejnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:27.11.2020 19:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:28.11.2020 16:19