OGŁOSZENIE

Z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, na podstawie art. 15zzx ust. 1, ust 2 i ust. 3 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 1 grudnia 2020 r. na godz. 15:30 zwołane zostały w trybie zdalnym posiedzenia:

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin,

Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin,

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin.

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 946/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 12 listopada 2020 r.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2021 będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 947/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 12 listopada 2020 r.

            Przewodniczący                     Przewodniczący                        Przewodniczący  Komisji                       Komisji  Rewizyjnej              Komisji Zdrowia i Sportu               Skarg,Wniosków  i Petycji                          /-/Jerzy Tadla                        /-/Tomasz Fuczek                          /-/ Marcin Nyklewicz 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:30.11.2020 18:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:30.11.2020 20:00