RO. 520.43.2020                                                                                                            Lubin, dnia 27.11.2020r.


 

Informacja z przebiegu konsultacji

Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.


 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1057) oraz uchwały nr LI/256/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacjom poddano projekt Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Konsultacje przeprowadzane były od 04 listopada 2020r. do dnia 19 listopada 2020r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz treść projektu zamieszona została na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl, www.ug.lubin.pl oraz w siedzibie Urzędu oraz wysłane drogą mailową do organizacji pozarządowych.

Przyjętą formą przeprowadzenia konsultacji było zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 zamieszczenie elektronicznego formularza na stronie internetowej.

Do dnia 19.11.2020r. nie zgłoszono uwag do przedmiotowego projektu.

Mając powyższe na uwadze, projekt Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 w niezmienionej formie został przedłożony do Rady Gminy Lubin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

z up. Wójta

/-/ Bartosz Chojnacki

Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:27.11.2020 15:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Hofman
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:27.11.2020 15:30