WÓJT GMINY

Tadeusz Kielan

ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin

Telefon:(76) 8403-100

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 • kierowanie Urzędem jako zakładem pracy,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 • prowadzenie polityki kadrowej i podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 •  wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach obywateli,
 • udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do podejmowania działań w jego imieniu pracownikom i innym osobom,
 • składanie w imieniu gminy oświadczeń woli,
 • wykonywanie uchwał Rady Gminy,
 • składanie Radzie sprawozdań i informacji z realizacji uchwał i swojej działalności,
 • wykonywanie budżetu i gospodarowanie mieniem gminnym,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 • załatwianie interpelacji i zapytań radnych,
 • podejmowanie i inicjowanie działań społecznych, gospodarczych na rzecz rozwoju gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 


 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wójt Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:27.03.2009 21:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:17.04.2018 12:41