SEKRETARZ GMINY LUBIN

ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin

 

Do zakresu zadań Sekretarza należy w szczególności:

Sekretarz zapewnia warunki do sprawnego funkcjonowania Urzędu i wykonuje funkcje kierownika administracyjnego Urzędu.


Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań i czynności podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,
 • opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu i współpraca przy opracowaniu zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu,
 • przedstawianie nowoprzyjętych pracowników,
 • dbanie o wygląd budynku i jego otoczenie,
 • wprowadzanie i nadzór w Urzędzie systemów informatycznych,
 • nadzorowanie prac nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
 • organizowanie wyborów powszechnych, referendów i spisów,
 • sporządzanie pisemnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt i regulaminów,
 • zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów oraz terminowego załatwienia spraw obywateli,
 • prowadzenie spraw osób skazanych i współpraca z kuratorem. Sekretarz nadzoruje bezpośrednio pracę Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej oraz Referatu Organizacyjnego.

 


 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekretarz Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:27.03.2009 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:17.04.2018 14:18