Gmina Lubin ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

„Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych”

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV – 71320000-7 przedmiot główny. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Specyfikacja dostępna na stronie: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl 

 

 


 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:29.10.2009 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Giezek
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:09.12.2009 14:03