Gmina Lubin ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

 

 

„REMONT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RASZÓWCE – FILIA W NIEMSTOWIE.”

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV – 45453000-7 przedmiot główny.

 

Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce - Filia w Niemstowie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:07.12.2009 13:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Sangórska
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:03.02.2010 13:38