Michał Kajda 27.03.2009 21:53

Wójt Gminy Lubin

­

WÓJT GMINY

Tadeusz Kielan

ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin

Telefon:(76) 8403-100

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 • kierowanie Urzędem jako zakładem pracy,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 • prowadzenie polityki kadrowej i podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 •  wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach obywateli,
 • udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do podejmowania działań w jego imieniu pracownikom i innym osobom,
 • składanie w imieniu gminy oświadczeń woli,
 • wykonywanie uchwał Rady Gminy,
 • składanie Radzie sprawozdań i informacji z realizacji uchwał i swojej działalności,
 • wykonywanie budżetu i gospodarowanie mieniem gminnym,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 • załatwianie interpelacji i zapytań radnych,
 • podejmowanie i inicjowanie działań społecznych, gospodarczych na rzecz rozwoju gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 


 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wójt Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2009 21:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.04.2018 12:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.06.2015 08:36 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.06.2015 08:35 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.06.2015 08:31 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.12.2014 10:01 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
09.12.2014 09:59 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
07.12.2010 13:30 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 11:32 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 11:18 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 11:14 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 10:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 09:53 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 09:52 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 09:47 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 09:32 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 09:24 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 09:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 09:20 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 09:18 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 09:12 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 09:09 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 08:53 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)