Michał Kajda 27.03.2009 14:05

Sekretarz Gminy Lubin

­

 

SEKRETARZ GMINY LUBIN

ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin

 

Do zakresu zadań Sekretarza należy w szczególności:

Sekretarz zapewnia warunki do sprawnego funkcjonowania Urzędu i wykonuje funkcje kierownika administracyjnego Urzędu.


Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań i czynności podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,
 • opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu i współpraca przy opracowaniu zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu,
 • przedstawianie nowoprzyjętych pracowników,
 • dbanie o wygląd budynku i jego otoczenie,
 • wprowadzanie i nadzór w Urzędzie systemów informatycznych,
 • nadzorowanie prac nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
 • organizowanie wyborów powszechnych, referendów i spisów,
 • sporządzanie pisemnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt i regulaminów,
 • zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów oraz terminowego załatwienia spraw obywateli,
 • prowadzenie spraw osób skazanych i współpraca z kuratorem. Sekretarz nadzoruje bezpośrednio pracę Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej oraz Referatu Organizacyjnego.

 


 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sekretarz Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2009 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.04.2018 14:18 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.06.2015 08:41 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.06.2015 08:40 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.06.2015 08:26 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
18.06.2015 08:26 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
02.06.2015 10:04 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
24.05.2015 12:55 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
25.05.2011 12:21 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 13:10 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 11:33 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 11:23 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 11:20 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 10:21 Edycja dokumentu (Michał Kajda)
27.03.2009 10:05 Utworzenie dokumentu. (Michał Kajda)