Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Informacje nieudostępnione w BIP

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji z dnia 6 września 2001 r. /Dz.U. Nr 112, poz. 1198/ informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30 z wyjątkiem wtorku w godz. od 08:00 do 16:00.