Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2020 07:35 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
28.10.2020 15:25 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego znak WR.ZUZ.5.4210.446.2020.JK
28.10.2020 15:21 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie z dnia 28.09.2020 r. znak: WR.ZUZ.5.4210.376.2020.MK
28.10.2020 15:20 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
28.10.2020 15:17 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.
28.10.2020 15:15 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
27.10.2020 12:31 Ogłoszenie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Lubin
22.10.2020 14:52 Zarządzenie nr 921/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 22.10.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
12.10.2020 11:46 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
09.10.2020 09:45 WPROWADZENIE NOWYCH OBOSTRZEŃ W STREFACH - WAŻNE INFORMACJE
02.10.2020 14:27 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice informujące o uzyskaniu niezbędnej opinii i uzgodnienia oraz zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogo krajowej nr 36 Prochowice - Gogołowice".
02.10.2020 14:20 Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Chróstnik, Raszówka, Raszowa
02.10.2020 08:40 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie: „Wykonanie i montaż nagrobka na cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie
01.10.2020 13:33 Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r
30.09.2020 15:25 Informacja w sprawie zakupu maseczek i przyłbic
29.09.2020 13:19 Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania dla PGKGL Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych (dz. nr 224/3 obręb Lisiec) oraz na wprowadzanie do urządzenia wodnego ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (dz. nr 228 obręb Lisiec)
28.09.2020 14:39 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
28.09.2020 14:36 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
28.09.2020 12:34 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
28.09.2020 12:30 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
21.09.2020 09:37 Informacja Koła Łowieckiego BAŻANT o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021
18.09.2020 12:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik -Osiek”.
18.09.2020 12:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik -Osiek"
15.09.2020 13:40 Ogłoszenie o wyborze oferty Zagospodarowanie części cmentarza komunalnego w Zimnej Wodzie
15.09.2020 13:37 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin
07.09.2020 14:56 Ogłoszenie o wyborze oferty-Konserwacja gminnych rowów melioracyjnych
03.09.2020 14:22 Ogłoszenie o wyborze oferty
03.09.2020 11:19 Zarządzenie nr 855/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 02.09.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
03.09.2020 07:59 Ogłoszenie o zwołaniu I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Lubin
27.08.2020 09:09 Ogłoszenie o wyborze oferty - wymiana okien w mieszkaniu Zimna Woda 27/4

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna