Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.08.2020 14:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik - Osiek”
26.08.2020 14:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik - Osiek”
25.08.2020 14:37 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie prac konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru przy realizacji zadania pn. „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE W ZAKRESIE: 1. BUDOWY OBIEKTU STANOWIĄCEGO PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ CIEK NIEMSTOWSKI POTOK W CIĄGU ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO – HISTORYCZNEJ W PARKU ZABYTKOWYM W NIEMSTOWIE; 2.BUDOWY PLENEROWEJ WIATY NA TERENIE PARKU ZABYTKOWEGO W NIEMSTOWIE; 3.WYKONANIA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO – HISTORYCZNEJ W PARKU.”
25.08.2020 14:35 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie prac mostowych przy realizacji zadania pn. „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE W ZAKRESIE: 1.BUDOWY OBIEKTU STANOWIĄCEGO PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ CIEK NIEMSTOWSKI POTOK W CIĄGU ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO – HISTORYCZNEJ W PARKU ZABYTKOWYM W NIEMSTOWIE; 2.BUDOWY PLENEROWEJ WIATY NA TERENIE PARKU ZABYTKOWEGO W NIEMSTOWIE; 3 WYKONANIA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO – HISTORYCZNEJ W PARKU.”
25.08.2020 14:30 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) przy realizacji zadania pn. „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE W ZAKRESIE: 1.BUDOWY OBIEKTU STANOWIĄCEGO PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ CIEK NIEMSTOWSKI POTOK W CIĄGU ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO – HISTORYCZNEJ W PARKU ZABYTKOWYM W NIEMSTOWIE; 2.BUDOWY PLENEROWEJ WIATY NA TERENIE PARKU ZABYTKOWEGO W NIEMSTOWIE; 3 WYKONANIA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO – HISTORYCZNEJ W PARKU.”
25.08.2020 12:14 Obwieszczenie Ministra Środowiska informujące o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p udzielonej w dniu 19 czerwca 2013 roku na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud miedzi na obszarze Retków-Ścinawa
25.08.2020 12:11 Zaproszenie do przedkładania propozycji do programu współpracy na rok 2021
24.08.2020 13:30 Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim w Szklarach Górnych
20.08.2020 14:35 PORADNIK - UPAŁY
18.08.2020 08:47 Ostrzeżenie - powiat lubiński
17.08.2020 14:35 Zapytanie ofertowe - Montaż ławek w miejscowościach Gminy Lubin
17.08.2020 14:34 Zapytanie ofertowe "Remont dachu na budynku Lisiec 10 pokrytego papą"
14.08.2020 09:21 Informacja Koła Łowieckiego GÓRNIK o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021
13.08.2020 11:57 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
13.08.2020 11:54 ,,Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p udzielonej w dniu 19 czerwca 2013 roku na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud miedzi na obszarze Retków-Ścinawa".
11.08.2020 12:47 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 07.08.2020 r.
11.08.2020 12:45 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
05.08.2020 14:35 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin - 2020 r.
03.08.2020 12:26 OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dn, 21.07.2020 r. poz. 4389)
03.08.2020 12:12 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: SIERPIEŃ 2020
31.07.2020 14:03 Ogłoszenie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Lubin
30.07.2020 15:19 1 sierpnia o godz. 17:00 - na pamiątkę godziny „W”, w gminie Lubin i całym powiecie lubińskim zawyją syreny.
15.07.2020 10:38 Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii nt. wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu "rzeźni rolniczej".
14.07.2020 13:30 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
10.07.2020 09:40 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
09.07.2020 14:09 Zarządzenie nr 778/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 09.07.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
09.07.2020 10:16 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
09.07.2020 10:14 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
07.07.2020 17:31 Ogłoszenie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Lubin
06.07.2020 14:40 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice w dniach od 06.07.2020 r. do 27.07.2020 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna