Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2019 12:14 Protokół z konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium Miasta Lubina w związku z uchwałą Rady Gminy Lubin nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
21.03.2019 12:13 Protokół z konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Miasta Lubina polegającej na włączeniu do Miasta Lubina części terytorium Gminy Lubin w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr II/17/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin oraz przeprowadzenia konsultacji
18.01.2019 07:29 ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin
18.01.2019 07:27 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające treść Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczącego przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin
11.01.2019 08:15 ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin
11.01.2019 08:12 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin