Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.01.2014 13:58 ZARZĄDZENIE NR 1141/2013 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2014 rok
08.01.2013 12:24 ZARZĄDZENIE NR 720/2012 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2013 rok
10.01.2012 12:03 ZARZĄDZENIE NR 364/2011 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2012 rok
02.02.2011 08:46 ZARZĄDZENIE NR 19/2010 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2011
07.09.2010 14:31 ZARZĄDZENIE NR 1038/2010 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 1 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie Gminy oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Lubin
12.05.2010 08:36 Zarządzenie Nr 99/2009 Kierownika Urzędu Gminy w Lubinie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2010 rok
24.08.2009 08:50 Zarządzenie Nr 45/2009 Kierownika Urzędu Gminy w Lubinie z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Lubinie
24.08.2009 08:54 Regulamin audytu wewnętrznego
24.08.2009 09:05 Zarządzenie Nr 76/2009 Kierownika Urzędu Gminy w Lubinie z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2009 rok
24.08.2009 09:07 Plan audytu na 2009 rok
24.08.2009 09:12 Zarządzenie Nr 72/2009 Kierownika Urzędu Gminy w Lubinie z dnia 01 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Lubinie
24.08.2009 09:14 Księga procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Lubinie