Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2010 14:58 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa oleju opałowego".
26.11.2010 12:02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa energii elektrycznej (zakup) dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin
16.11.2010 15:20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Nabór personelu do prowadzenia zajęć
12.11.2010 13:16 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Prognoza skutków finansowych jakie poniesie Gmina Lubin w wyniku uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin
05.11.2010 13:43 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie Gminy Lubin
04.11.2010 14:04 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin, obręb Szklary Górne działki: nr 497/28 i nr 497/27 pod budowę Regionalnego schroniska dla zwierząt
26.10.2010 11:44 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych
20.10.2010 11:39 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie Gminy Lubin
14.10.2010 14:52 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont budynku nr 25 w Szklarach Górnych po Szkole Podstawowej
10.09.2010 15:02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Nabór personelu do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie nauczania zintegrowanego.
09.09.2010 15:32 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Nabór personelu do prowadzenia zajęć logopedycznych.
09.09.2010 15:22 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Nabór personelu do prowadzenia zajęć w zakresie opieki i doradztwa pedagogiczno-psychologicznego
08.09.2010 15:20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Nabór personelu do prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w zakresie matematyki, języka polskiego i języka obcego
27.08.2010 14:18 OGŁOSZENIE GMINY LUBIN O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.: BUDOWA ŚWIETLICY W GOLI
27.08.2010 13:50 OGŁOSZENIE GMINY LUBIN O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.: ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 2 Z PRZEZNACZENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZKLARACH GÓRNYCH
25.06.2010 11:40 OGŁOSZENIE GMINY LUBIN O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”
21.06.2010 14:44 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "REMONT ŚWIETLICY W MIŁOSNEJ".
30.03.2010 13:33 OGŁOSZENIE GMINY LUBIN O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.: Nabór personelu do obsługi projektu - ZADANIE D Specjalista ds. promocji
29.03.2010 13:03 OGŁOSZENIE GMINY LUBIN O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.: „KONTROLA, MONITORING I EWALUACJA DLA PROJEKTU PN.: RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW WIEJSKIEJ GMINY LUBIN”.
10.03.2010 14:39 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ADAPTACJA BUDYNKU NR 5A W SKŁADOWICACH (DZ. NR 182/30) NA PUNKT PRZEDSZKOLNY