Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2011 14:18 Przetarg nieograniczony na „DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012”.
01.12.2011 17:53 ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych: oprogramowanie edukacyjne, eduROM-y, plansze interaktywne, płyty DVD i CD.
01.12.2011 17:45 ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych: artykuły artystyczne i inne materiały pomocnicze
18.11.2011 12:22 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu systemowego pn.: INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA KLAS I-III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE LUBIN."
08.11.2011 14:19 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości przekraczającej 193 000 EURO pn.: Projekt, budowa i eksploatacja sieci dostępowej w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin”.
28.10.2011 12:51 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Adaptacja na świetlicę części budynku nr 14 w Karczowiskach"
12.10.2011 12:57 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (ZAKUP) DLA POTRZEB OŚWIETLENIA ULICZNEGO I OBIEKTÓW GMINY LUBIN.
30.09.2011 14:04 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ PLENEROWYCH W RAMACH ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2011 W GMINIE LUBIN.
19.09.2011 14:44 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oleju opałowego
12.09.2011 15:24 Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie o przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie
26.08.2011 11:18 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulicy Tulipanowej w Oborze"
17.08.2011 11:03 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej
12.08.2011 14:37 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu systemowego pn.: INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA KLAS I-III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE LUBIN
11.08.2011 14:16 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie cyklu szkoleń wraz z opracowaniem i przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn.: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI I JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W LUBINIE
09.08.2011 14:53 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ PLENEROWYCH W RAMACH ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2011 W GMINIE LUBIN
22.07.2011 14:30 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY LUBIN
28.06.2011 12:57 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ PLENEROWYCH W RAMACH ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2011 W GMINIE LUBIN.
27.06.2011 12:53 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Projekt, budowa i eksploatacja sieci dostępowej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin”
24.06.2011 14:51 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Prace projektowe w branży elektroenergetycznej
04.05.2011 12:37 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozbudowa oświetlenia w Gorzycy"
18.04.2011 15:02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim
10.02.2011 14:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa oleju opałowego"