Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2012 15:25 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego mienia i ubezpieczenie zbiorowe NNW członków OSP, oraz ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC, NNW pojazdów stanowiących własność Gminy Lubin i jednostek organizacyjnych
09.11.2012 12:59 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu systemowego pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubin.”
18.10.2012 12:18 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:„Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin w 2013 r.”
12.10.2012 12:12 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:„Modernizacja dróg - Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin - etap 2”
20.09.2012 12:43 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:„Remont lokali mieszkalnych.”
19.09.2012 12:15 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: MODERNIZACJA BOISKA W OBORZE
13.09.2012 14:48 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn: Modernizacja dróg – Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin - etap 2
06.08.2012 13:54 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Ubezpieczenie komputerów w ramach Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin".
20.07.2012 12:48 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa Regionalnego Schroniska dla Zwierząt - dokumentacja projektowa"
09.07.2012 13:32 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIN, OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIN ORAZ WYKONANIE OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO OBEJMUJĄCEGO CAŁY TEREN GMINY LUBIN"
06.06.2012 13:10 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ZAKUP KOMPUTERÓW, ICH INSTALACJA ORAZ SERWIS W RAMACH PROJEKTU: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUBIN
28.05.2012 14:23 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozbudowa oświetlenia - Oświetlenie uliczne w miejscowości Raszówka dz. nr 195 i 198/2."
28.05.2012 12:41 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: SZKOLENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUBIN
09.05.2012 13:05 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "MODERNIZACJA DRÓG – BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN"
28.03.2012 13:39 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa pawilonu klubowo - sportowego w Zimnej Wodzie"
10.02.2012 13:30 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIN"
12.01.2012 13:59 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO PIECÓW OLEJOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: MIŁORADZICE BUDYNEK NR 46 I KSIĘGINICE BUDYNEK NR 14"