Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2020 14:39 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice w dniach od 06.07.2020 r. do 27.07.2020 r.
06.07.2020 14:37 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola w dniach od 06.07.2020 r. do 27.07.2020 r.
06.07.2020 14:31 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków w dniach od 06.07.2020 r. do 27.07.2020 r.
25.06.2020 13:24 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice - działki nr: 173, 174, 175
25.06.2020 13:23 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pieszków - działki nr: 217/1, 283/1
25.06.2020 13:20 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gola w obrębie dz nr od 53 do 63 oraz dz. nr 130/2
09.12.2019 13:01 UCHWAŁA NR XIV/148/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Księginice, Siedlce, Kłopotów i Czerniec w gminie Lubin
02.04.2019 08:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka.
02.04.2019 08:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice.
02.04.2019 08:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków.
21.02.2019 11:04 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice.
21.02.2019 11:03 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Obora
21.02.2019 11:01 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały.
21.02.2019 10:59 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki.
21.02.2019 10:57 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki.
15.02.2019 11:36 UCHWAŁA NR IV/53/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice
15.02.2019 11:35 UCHWAŁA NR IV/52/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki
15.02.2019 11:33 UCHWAŁA NR IV/51/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice
15.02.2019 11:32 UCHWAŁA NR IV/50/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
15.02.2019 11:31 UCHWAŁA NR IV/49/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
15.02.2019 11:30 UCHWAŁA NR IV/48/2019 RADY GMINY LUBIN z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Obora
29.10.2018 11:23 UCHWAŁA NR LXIV/490/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka
29.10.2018 11:22 UCHWAŁA NR LXIV/489/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
28.05.2018 13:20 Ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków, uchwalonego uchwałą Nr LX/426/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 8 maja 2018 r.
16.05.2018 09:05 UCHWAŁA NR LX/426/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
16.05.2018 09:04 UCHWAŁA NR LX/425/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków
22.02.2018 10:01 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały
22.02.2018 10:00 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
08.02.2018 13:52 UCHWAŁA NR LVIII/398/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki
09.10.2017 12:00 UCHWAŁA NR LII/363/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale nr XXXII/209/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Mały

1 2 3 4 5 następna