Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2015 08:55 ZARZĄDZENIE NR 251/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Składowice
15.07.2015 08:54 ZARZĄDZENIE NR 250/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszówka
15.07.2015 08:53 ZARZĄDZENIE NR 249/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszowa
15.07.2015 08:52 ZARZĄDZENIE NR 248/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miłosna
15.07.2015 08:51 ZARZĄDZENIE NR 247/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miłoradzice
15.07.2015 08:50 ZARZĄDZENIE NR 246/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Lisiec
15.07.2015 08:49 ZARZĄDZENIE NR 245/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Osiek
15.07.2015 08:47 ZARZĄDZENIE NR 244/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Księginice
15.07.2015 08:46 ZARZĄDZENIE NR 243/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Kłopotów
15.07.2015 08:45 ZARZĄDZENIE NR 242/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dnia od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gorzyca
15.07.2015 08:44 ZARZĄDZENIE NR 241/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gorzelin
15.07.2015 08:43 ZARZĄDZENIE NR 240/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola
15.07.2015 08:42 ZARZĄDZENIE NR 239/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gogołowice
15.07.2015 08:40 ZARZĄDZENIE NR 238/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Czerniec
03.04.2015 13:38 UCHWAŁA NR IX/40/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubin obejmującego tereny położone w obrębach Czerniec, Siedlce, Księginice, Składowice, Ustronie,w granicach przebiegu linii 2 x 400 kV - część A
03.04.2015 13:37 UCHWAŁA NR IX/38/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszowa Mała
03.04.2015 13:37 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Bukowna
03.04.2015 13:36 UCHWAŁA NR IX/37/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Dąbrowa Górna
03.04.2015 13:35 UCHWAŁA NR IX/36/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Karczowiska
29.12.2014 12:28 Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Dąbrowa Górna.
29.12.2014 12:26 Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Bukowna.
07.02.2014 23:03 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin - 2014
06.09.2012 11:23 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin
11.01.2016 13:58 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Wiercień
11.01.2016 13:57 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gorzelin
11.01.2016 13:44 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola
11.01.2016 13:38 Podsumowanie i zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gorzyca
11.01.2016 13:35 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miłosna
11.01.2016 13:32 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Księginice
11.01.2016 13:24 Podsumowanie i ogłoszenie o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Składowice

poprzednia 1 2 3 4 5 następna