Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.07.2015 15:28 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania aktywności osób z terenu Gminy Lubin poprzez organizację i prowadzenie Senioralnej Akademii Kompetencji.
17.07.2015 14:04 informacja o zmianie terminu składania ofert w otwartym konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania kultury
01.07.2015 14:19 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznegow zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania kultury.
12.06.2015 15:18 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania aktywności osób starszych z terenu Gminy Lubin
08.01.2015 12:17 Roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
08.01.2015 12:15 UCHWAŁA NR LX/468/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
14.11.2014 09:52 Informacja z przebiegu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
06.08.2014 12:18 EWALUACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2013
03.12.2013 13:14 Roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
26.11.2013 13:11 Informacja z przebiegu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
13.02.2013 13:02 Roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
31.12.2012 07:51 UCHWAŁA NR XXXIII/233/2012 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
16.10.2012 13:36 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2013
27.04.2012 13:55 Ewaluacja Programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Lubin na rok 2011
18.11.2011 13:54 UCHWAŁA NR XVIII/115/2011 RADY GMINY LUBIN z dnia 10 listopada 2011 r. „Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
15.07.2010 13:50 UCHWAŁA NR LI/256/2010 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
29.12.2015 11:24 Zaproszenie do konsultacji w sprawie zmiany uchwały
24.11.2015 08:07 Informacja z przebiegu konsultacji: Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016; określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie oraz organizacji i trybu jej działania
06.11.2015 15:28 Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu programu współpracy na rok 2016 oraz do projektu uchwały w sprawie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie
24.09.2015 13:50 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania kultury.
24.09.2015 11:51 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2016
21.09.2015 13:06 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin
16.09.2015 15:19 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2016.
16.09.2015 11:05 Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku, zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
10.08.2015 12:30 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin - prowadzenie szkółki/ek kolarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin
07.08.2015 12:17 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2015 ROK
29.04.2015 13:27 EWALUACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2014
27.04.2015 13:24 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2015 ROK INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
07.04.2015 11:44 Wójt Gminy Lubin na podstawie ust. 4 pkt 6 postanowień końcowych otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin z dnia 26.02.2015r., postanawia przełożyć termin rozstrzygnięcia konkursu do 30.04.2015r
13.03.2015 14:43 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2015 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.

poprzednia 1 2 3 4 następna