Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2015 13:24 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2015 ROK INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
07.04.2015 11:44 Wójt Gminy Lubin na podstawie ust. 4 pkt 6 postanowień końcowych otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin z dnia 26.02.2015r., postanawia przełożyć termin rozstrzygnięcia konkursu do 30.04.2015r
13.03.2015 14:43 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2015 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
26.02.2015 10:59 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin
25.02.2015 11:10 OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZADOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ
10.02.2015 08:44 OTWARTY KONKURS OFERT na 2015 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
24.10.2014 15:14 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu programu współpracy na rok 2015.
18.09.2014 13:44 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2014
16.09.2014 15:32 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2014 ROK INFORMACJA NR 2
28.08.2014 11:45 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2014 ROK INFORMACJA
26.08.2014 15:32 Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzanie szkółek kolarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin
22.07.2014 13:29 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2014 ROK
10.06.2014 12:22 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2014 ROK INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
09.05.2014 07:34 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2014 ROK INFORMACJA
28.03.2014 15:08 OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZADOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ
21.03.2014 15:07 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2014 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
21.03.2014 15:02 OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2014.
14.02.2014 13:47 OTWARTY KONKURS OFERT na 2014 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
07.11.2013 13:15 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu programu współpracy na rok 2014
26.08.2013 11:44 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2014.
10.05.2013 09:50 EWALUACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN NA ROK 2012
15.03.2013 14:54 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2013 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
14.02.2013 15:13 OTWARTY KONKURS OFERT NA 2013 ROK na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
12.11.2012 12:37 Informacja z przebiegu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
24.10.2012 14:35 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu programu współpracy na rok 2013.

poprzednia 1 2 3 4