Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.11.2013 15:05 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OŚWIETLENIA ULICZNEGO I OBIEKTÓW GMINY LUBIN W 2014R
08.11.2013 14:25 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE ŚWIETLICY MODUŁOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZKLARACH GÓRNYCH
04.11.2013 14:21 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
31.10.2013 14:09 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”
28.10.2013 14:48 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa punktów oświetleniowych zasilanych ze źródeł odnawialnych
23.10.2013 14:20 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW I TERENY PRZY ŚWIETLICACH – CZ. 2.
16.10.2013 15:46 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
15.10.2013 15:31 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Adaptacja na pomieszczenia biurowe poddasza budynku przy ul. W. Łokietka Nr 6a
10.10.2013 12:06 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA: CHRÓSTNIK NR 239
02.10.2013 10:51 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI REALIZOWANYMI PRZEZ GMINĘ LUBIN – cz. 5
26.09.2013 15:33 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG CZ. 4 – PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH BUKOWNA, LISIEC, NIEMSTÓW, USTRONIE, OSIEK, RASZÓWKA.
26.09.2013 13:14 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI REALIZOWANYMI PRZEZ GMINĘ LUBIN – cz. 4
04.09.2013 15:23 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE ŚWIETLICY MODUŁOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZKLARACH GÓRNYCH
03.09.2013 14:26 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA CHODNIKA W M. KRZECZYN MAŁY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 335
09.08.2013 12:25 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE ŚWIETLICY MODUŁOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZKLARACH GÓRNYCH
08.08.2013 13:07 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG CZ. 3 – PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KARCZOWISKA DZ. NR 21, 13/27, 171/21, 229, 171/14
05.08.2013 12:34 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH CZERNIEC I KŁOPOTÓW W GMINIE LUBIN – ETAP I ŚWIETLICA W KŁOPOTOWIE
30.07.2013 16:03 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LUBIN
25.07.2013 15:21 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW I TERENY PRZY ŚWIETLICACH – CZ. 1
24.07.2013 10:57 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI REALIZOWANYMI PRZEZ GMINĘ LUBIN – cz. 2".
11.07.2013 15:01 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "ROZBUDOWA OŚWIETLENIA: Zad. 1 Raszówka, ul. Leśna 1-7, dz. nr 212 i 263/1; Zad. 2 Chróstnik – dz. nr 270/96 i 293"
08.07.2013 14:35 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG: CZ. 2 ZAD. 1 OBORA, UL. TULIPANOWA, ZAD. 2 OSIEK, UL. TĘCZOWA"
05.06.2013 15:11 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej placów zabaw i siłowni plenerowej w Gminie Lubin"
21.05.2013 15:57 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Gminę Lubin - cz. 1
13.05.2013 12:26 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubin, miejscowość Osiek – ul. Św. Katarzyny (Odcinek I)
09.05.2013 13:28 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
30.04.2013 11:19 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubin"
26.04.2013 10:42 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA DRÓG: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN – OSIEK UL. TULIPANOWA, UL. MIEDZIANA
29.01.2013 16:00 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie
11.01.2013 15:00 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego mienia Gminy Lubin i jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie zbiorowe NNW członków OSP