Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2014 18:32 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin w 2015 r."
16.10.2014 13:09 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "WYCINKA DRZEW".
19.09.2014 11:09 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "Modernizacja i przebudowa dróg".
16.09.2014 12:02 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:REMONT LOKALI MIESZKALNYCH: LISIEC 16G/1, NIEMSTÓW 117C/3, SIEDLCE 28B/4, SIEDLCE 28C/3
09.09.2014 12:41 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
17.07.2014 14:52 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Chróstniku"
09.07.2014 12:59 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "Rewitalizacja szaty roślinnej parków zabytkowych Gminy Lubin, położonych w Gorzelinie, Miłoradzicach, Raszowej i Siedlcach"
10.06.2014 15:33 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG”
28.04.2014 12:21 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie pomieszczeń dla przedszkola w ramach przebudowy i rozbudowy remizy strażackiej w Księginicach”
14.04.2014 13:57 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: SERWIS 129 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ZAKUP 9 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z PODSTAWOWYM OPROGRAMOWANIEM I ICH INSTALACJĄ W RAMACH PROJEKTU „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUBIN”
10.04.2014 13:31 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Zapewnienie dostępu do Internetu 128 uczestnikom projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin.
09.04.2014 12:41 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODZIE 15 01 06 Z TERENÓW ZAMIESZKAŁYCH GMINY LUBIN
24.03.2014 15:04 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Raszowa Mała.
03.03.2014 15:00 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na zadaniu „Remont świetlicy wiejskiej w Chróstniku”
21.02.2014 11:25 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Remont świetlicy wiejskiej w Chróstniku
06.02.2014 15:28 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja i przebudowa dróg
31.01.2014 15:10 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie
23.01.2014 20:01 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubin
09.01.2014 19:33 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów mechanicznych Gminy Lubin i ubezpieczenie NNW członków OSP.