Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2020 13:55 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin w dniach od 01.07.2020 r. do 22.07.2020 r.
12.06.2017 08:47 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin
06.06.2017 08:50 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
06.03.2017 13:26 UCHWAŁA NR XLVI/300/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice
06.03.2017 13:23 UCHWAŁA NR XLVI/296/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin
27.12.2016 10:26 Podsumowanie i ogłoszenie o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszarów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora, uchwalonej uchwałą Nr XLII/272/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 29 listopada 2016 r.
07.12.2016 08:04 UCHWAŁA NR XLII/272/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszarów położnych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora
03.04.2015 13:32 UCHWAŁA NR IX/35/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla części obszaru obejmującego tereny położone w obrębach: Czerniec, Siedlce, Księginice, Składowice, Ustronie
09.02.2015 08:56 UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębie Raszowa
23.06.2014 08:35 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin 2014 rok
04.11.2014 01:00 Wójt Gminy Lubin podaje do publikacji i wyklada do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla części obszaru.