Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.04.2015 13:05 POSTANOWIENIE Nr 202 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
01.12.2014 00:58 Protokół WYNIKÓW głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Lubin
28.11.2014 13:05 Godziny rozpoczęcia prac komisji wyborczych.
28.11.2014 08:54 Uchwała nr 28/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Raszówce
27.11.2014 10:19 Uchwała nr 27/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale nr 24/2014Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 19 listopada 2014 r
24.11.2014 14:47 Uchwała Nr 24/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia treści kart do głosowania, zarządzenia ich druku, nakładu i terminu druku, oraz ustalenia zasad kontroli ich poprawności oraz sposobu i terminu dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w ponownym głosowaniu w wyborach na Wójta Gminy Lubin w dniu 30 listopada 2014 r.
21.11.2014 10:09 Wyborca, który nie złożył wniosku przed pierwszym głosowaniem może jeszcze złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach ponownych na Wójta
21.11.2014 10:07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubin z dnia 19 listopada 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzibie komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego i lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ponownym głosowaniu na Wójta Gminy Lubin w dniu 30 listopada 2014 r.
20.11.2014 12:28 Uchwała nr 23/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 19 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Lubin w dniu 30 listopada 2014 r.
18.11.2014 15:19 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY LUBIN
18.11.2014 15:18 WYBORY DO RADY GMINY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Lubin sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Lubinie.
14.11.2014 09:55 GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
12.11.2014 15:39 Uchwała nr 20/2014 Gminnej Komisji Wybrczej w Lubinie z dn. 10 listopada 2014 r.w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Osieku.
10.11.2014 14:03 Uchwały nr 19/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Siedlcach
10.11.2014 12:21 Zarządzenie Nr 1505/2014 Wójta Gminy Lubin z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
10.11.2014 12:19 Zarządzenie Nr 79/2014 Kierownika Urzędu Gminy w Lubinie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej'' w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
10.11.2014 12:17 ZARZĄDZENIE NR 1479/2014 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
10.11.2014 09:45 Informator o uprawnieniach wyborczych "Pełnosprawny wyborca"
06.11.2014 10:45 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami
04.11.2014 15:45 Uchwała nr 18/2014 Gminnaj Wyborczej w Lubinie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Osieku.
04.11.2014 12:46 Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu
29.10.2014 08:19 Uchwała Nr 17/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 28 października 2014 r. o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej.
29.10.2014 08:18 Uchwała Nr 16/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia treści kart do głosowania, zarządzenia ich druku, nakładu i terminu druku, oraz ustalenia zasad kontroli ich poprawności oraz sposobu i terminu dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
24.10.2014 14:02 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lubin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
24.10.2014 14:01 Uchwała nr 15/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie treści obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
24.10.2014 14:00 Uchwała nr 14/2014 Gminnej Komisji wyborczej z dnia 23 października2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Lubin wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
23.10.2014 12:59 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lubin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
23.10.2014 12:57 Uchwała nr 13/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 23 października 2014 roku. w sprawie treści obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
23.10.2014 12:56 Uchwała na nr 12/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
21.10.2014 14:59 KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Lubin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

1 2 następna