Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2015 13:58 Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Księginice
07.08.2015 11:59 Przetarg nieograniczony - dowozy uczniów z tereny Gminy Lubin do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2015/2016
30.12.2015 15:21 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie
21.10.2015 14:29 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ
06.10.2015 15:19 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI OSP W KRZECZYNIE WIELKIM
06.10.2015 15:15 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ
25.09.2015 13:39 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W WIERCIENIU – ZADANIE 1 ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE – ZADANIE 2.
17.09.2015 14:48 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE NA BOISKU W MIROSZOWICACH
07.09.2015 15:22 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
07.08.2015 11:55 OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO MODERNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA
06.08.2015 17:01 MODERNIZACJA 120 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH FUNKCJONUJĄCYCH W INFRASTRUKTURZE PROJEKTU PN. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUBIN”
27.07.2015 12:11 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W GORZYCY.
14.07.2015 15:03 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:„DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016”
10.07.2015 17:30 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 176 DLA POTRZEB PUNKTU LEKARSKIEGO W SIEDLCACH
10.07.2015 12:09 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W M. GOLA.
02.07.2015 14:22 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN.
22.06.2015 12:05 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZECZYNIE WIELKIM
30.05.2015 11:42 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
20.05.2015 15:29 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH KSIĘGINICE, GORZELIN, BUCZYNKA, USTRONIE – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
30.04.2015 15:30 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH Chróstnik, Obora, Raszówka, Buczynka, Gorzelin, Niemstów, Ustronie, Szklary Górne, Pieszków, Księginice – dokumentacja projektowa”
29.04.2015 11:42 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne w Szklarach Górnych"
26.03.2015 14:36 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG - cz. 1"
02.02.2015 14:27 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Czerniec i Kłopotów w Gminie Lubin - etap II świetlica w Czerńcu"