Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2016 14:08 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017
21.11.2016 12:10 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO NA POTRZEBY PUNKTU LEKARSKIEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ I C.O
15.11.2016 13:53 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017
09.11.2016 15:48 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II.
28.10.2016 15:02 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017.
30.09.2016 14:39 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLU
26.07.2016 14:58 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
25.07.2016 13:18 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KOMPLEKSU SPOROTWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA, DZ. NR 188/1 I 243 – ETAP I
20.07.2016 11:15 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W OSIEKU NA DZIAŁCE NR 150, 183 – ETAP 1.
30.06.2016 14:56 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE (UL. KORALOWA) - DZ. NR 349.
28.06.2016 13:11 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 - ETAP I
20.06.2016 15:01 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.
13.06.2016 15:00 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE (ULICA BURSZTYNOWA) – DZ. NR 364.
10.06.2016 14:20 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.
13.05.2016 14:30 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ I POLNEJ W RASZÓWCE WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
11.05.2016 13:20 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 55 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA NA DZIAŁCE NR 427 I 55 W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEC
10.05.2016 13:41 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT BIEŻĄCY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
09.05.2016 13:28 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W CHRÓSTNIKU, DZ. NR 270/75
06.05.2016 15:48 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103052D W CHRÓSTNIKU - ETAP I.
21.04.2016 14:50 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIROSZOWICACH DZ. NR 95/5, 105/32, 106/11, 103/2 – ETAP I
08.04.2016 11:58 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PIESZKÓW GMINA LUBIN (KIERUNEK NIEMSTÓW - GORZELIN)– ETAP II
04.04.2016 12:01 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI KSIĘGINICE.
31.03.2016 13:52 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 39/8 I 39/17 W MIEJSCOWOŚCI GOLA.
23.03.2016 16:18 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONTY BIEŻĄCE DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
11.03.2016 14:05 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W NIEMSTOWIE (DZ. NR 248).
04.03.2016 14:31 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP I.
29.02.2016 14:51 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK NA DZIAŁCE NR 124.
18.02.2016 15:18 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG
12.02.2016 14:47 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE NA DZIAŁCE NR 2/2.
12.02.2016 13:16 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO MODERNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW

1 2 następna