Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2018 14:23 Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
07.12.2018 13:16 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH
03.12.2018 14:28 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek”
03.12.2018 13:28 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Obora, Szklary Górne, Miroszowice.
27.11.2018 11:53 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁKACH NR 117 I 346 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
14.11.2018 13:33 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
31.10.2018 09:39 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU OSP W SZKLARACH GÓRNYCH.
26.10.2018 13:35 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
19.10.2018 11:13 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej nr 1232D Zimna Woda, polegającego na wymianie warstw bitumicznych.
17.10.2018 14:38 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
16.10.2018 14:01 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MIŁORADZICE I RASZÓWKA. ZADANIE 1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZICE NA ODCINKU OD KM 1+041 DO 1+541. ZDANIE NR 2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA NA ODCINKU OD KM 8+000 DO 8+552
15.10.2018 14:31 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH
11.10.2018 15:03 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW – NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
02.10.2018 13:37 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOŁOWICACH”
02.10.2018 13:10 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
01.10.2018 13:22 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU W M. KRZECZYN WIELKI NR 32b NA POTRZEBY KLUBU.DZIECIĘCEGO
01.10.2018 11:00 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019.
21.09.2018 14:43 Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE, DZ. NR 33 - etap II.
13.09.2018 14:50 Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 573/1 i 573/2 OBRĘB NIEMSTÓW – NIEMSTÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH
11.09.2018 13:02 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OSIEK, OBORA I SIEDLCE.
10.09.2018 12:46 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH.
07.09.2018 12:15 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ.
03.09.2018 15:17 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH GOLA, OBORA, MIROSZOWICE, CZERNIEC, NIEMSTÓW, KRZECZYN MAŁY
10.08.2018 14:08 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ
10.08.2018 11:58 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGO URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 18000 KG.
10.08.2018 11:53 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIŁOSNEJ, GMINA LUBIN
08.08.2018 09:19 Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerńcu o przetargu nieograniczonym pn.: ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP W CZERŃCU.
18.07.2018 13:58 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZABUDOWANEGO URZĄDZENIEM HAKOWYM I ŻURAWIEM O TECHNICZNEJ DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ MIN. 19000 KG.
13.07.2018 13:23 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE WARSTW BITUMICZNYCH .
12.07.2018 14:06 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

1 2 następna