Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2019 14:24 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika - etap II.
03.12.2019 14:51 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
26.11.2019 14:55 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 408 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
22.11.2019 15:19 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
14.11.2019 15:00 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE
07.11.2019 14:56 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
06.11.2019 13:19 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE.”
06.11.2019 12:47 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103051D MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW – ETAP III
31.10.2019 15:25 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”
28.10.2019 15:10 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ.
23.10.2019 15:15 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
16.10.2019 15:06 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW „– ETAP II
15.10.2019 14:39 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1223D W M. NIEMSTÓW, NA ODCINKU 0+990 DO 1+590,
14.10.2019 15:17 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie
07.10.2019 15:13 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
03.10.2019 15:04 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gogołowicach
24.09.2019 10:01 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
19.09.2019 15:34 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
19.09.2019 14:14 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
16.09.2019 14:46 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
13.09.2019 11:52 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Rewitalizacji zabytkowego parku w Niemstowie – budowa plenerowej wiaty”
06.09.2019 12:09 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik.
04.09.2019 14:56 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW „– ETAP II
14.08.2019 11:20 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
17.07.2019 12:04 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Szklary Górne, Bukowna, Krzeczyn Mały, Miroszowice”.
16.07.2019 11:29 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
12.07.2019 15:27 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowych świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Ustronie – ETAP I - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
08.07.2019 14:40 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICY W BUDYNKU URZĘDU GMINY PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I 3 – ETAP I.
05.07.2019 15:22 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Remont drogi wewnętrznej przy szkole podstawowej w Siedlcach – etap II
04.07.2019 15:04 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

1 2 następna