Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2019 15:34 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
19.09.2019 14:14 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim – ETAP II.
16.09.2019 14:46 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
13.09.2019 11:52 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Rewitalizacji zabytkowego parku w Niemstowie – budowa plenerowej wiaty”
06.09.2019 12:09 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik.
04.09.2019 14:56 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW „– ETAP II
14.08.2019 11:20 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
17.07.2019 12:04 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Szklary Górne, Bukowna, Krzeczyn Mały, Miroszowice”.
16.07.2019 11:29 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług - Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”
12.07.2019 15:27 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowych świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Ustronie – ETAP I - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
08.07.2019 14:40 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICY W BUDYNKU URZĘDU GMINY PRZY UL. KSIĘCIA LUDWIKA I 3 – ETAP I.
05.07.2019 15:22 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Remont drogi wewnętrznej przy szkole podstawowej w Siedlcach – etap II
04.07.2019 15:04 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.
12.06.2019 13:03 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Osiek, Obora, Chróstnik.
10.06.2019 14:06 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTÓW – ETAP II
04.06.2019 15:33 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczynka.
06.05.2019 14:17 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ
30.04.2019 15:04 Przetarg nieograniczony pn.: Budowa kontenerowych świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Ustronie, Buczynka.
25.04.2019 12:55 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
16.04.2019 13:57 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE.
15.04.2019 12:06 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siedlcach.
25.03.2019 14:54 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI NIEMSTÓW, MIŁOSNA, GORZYCA I OBORA
22.03.2019 12:41 Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Krzeczyn Mały, Miłoradzice, Siedlce, Raszówka.
12.03.2019 15:29 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU DRÓG WEWNĘTRZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH NR 44/11, 44/12 ORAZ TERENU DZIAŁEK NR 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/13 I 44/14 W M. SZKLARY GÓRNE.
04.03.2019 15:04 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek
25.02.2019 12:04 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN
20.02.2019 13:50 Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 573/1 i 573/2 obręb Niemstów – NIEMSTÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
18.02.2019 12:11 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103045D NA DZ. 207 I 698/3 OBRĘB NIEMSTÓW ORAZ DZ. NR 234 OBRĘB PIESZKÓW – NIEMSTÓW-PIESZKÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH.
12.02.2019 13:07 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
24.01.2019 14:13 Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN