Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2019 11:05 GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
03.10.2019 08:01 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
03.10.2019 08:00 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
25.09.2019 12:50 POSTANOWIENIE NR 257/2019 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
13.09.2019 17:06 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 13 września 2019 r.
12.09.2019 15:40 O BWI E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lubin z dnia 6 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
12.09.2019 15:39 POSTANOWIENIE NR 248/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lubin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
22.08.2019 14:22 ZARZĄDZENIE NR 358/2019 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
22.08.2019 14:20 WYCIĄG OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
20.08.2019 14:02 Postanowienie Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP