Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2017 09:24 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO Główny księgowy - SZKOŁA PODSTAWOWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZECZYNIE WIELKIM
27.02.2017 08:20 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno - Technicznego w Ośrodku Kultury Gminy Lubin w Księginicach
16.02.2017 14:37 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZECZYNIE WIELKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY
13.01.2017 15:21 Ośrodek Kultury Gminy Lubin w Księginicach 14 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Kierownika Działu Administracyjno - Technicznego
13.01.2017 14:29 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU na wolne stanowisko pracy SEKRETARZ GMINY
02.01.2017 13:28 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko: SEKRETARZ GMINY
01.12.2016 14:32 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy DYREKTOR GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH W KSIĘGINICACH
18.11.2016 13:14 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko pracy: Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
31.10.2016 13:05 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENTA, w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14
27.10.2016 15:00 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Technicznym, w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14
10.10.2016 14:48 Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14 tel, 076 -840-81-74 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA
27.09.2016 13:32 GZUKIM - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w dziale Technicznym
25.08.2016 13:17 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Działu Technicznego - GZUKIM w Księginicach
29.07.2016 13:48 Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14 tel. 076 -840-81-74 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Zastępca Kierownika Działu Technicznego
22.07.2016 12:59 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisk o urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księginicach
29.06.2016 14:10 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: - Główny Księgowy
24.06.2016 13:59 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Usług Komunalnych w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14
06.06.2016 14:18 GZUKIM - ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Usług Komunalnych w GZUKiM Księginice
03.06.2016 15:28 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU na wolne stanowisko pracy INSPEKTOR DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ UTRZYMANIA DRÓG w Referacie Infrastruktury
17.05.2016 11:47 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji oraz utrzymania dróg w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Lubinie
25.03.2016 09:54 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie
16.03.2016 13:06 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy INSPEKTOR DS. LOKALOWYCH I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
03.03.2016 14:58 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze: - Samodzielny referent - Starszy referent
03.03.2016 14:57 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: - Kasjer
01.03.2016 11:40 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W SZKLARACH GÓRNYCH
24.02.2016 14:02 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. lokalowych i gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
18.02.2016 14:09 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE GŁÓWNY KSIĘGOWY W SZKLARACH GÓRNYCH
18.02.2016 12:09 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14
15.01.2016 09:17 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH GÓRNYCH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY
31.07.2015 14:07 Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna