Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2020 16:14 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZIMNEJ WODZIE.
29.12.2020 14:52 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: USŁUGI UBEZPIECZENIOWE NA RZECZ GMINY LUBIN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 01.02.2021 R. - 31.01.2022 R.
22.12.2020 16:08 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI POWIATOWEJ NR 1231D W M. CZERNIEC.
11.12.2020 17:01 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 w m. Miłoradzice
08.12.2020 16:02 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW)
03.12.2020 16:56 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
02.12.2020 15:31 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 74/17 I 74/46 W MIEJSCOWOŚCI NIEMSTÓW.
17.11.2020 16:30 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D CHRÓSTNIK- OSIEK.
12.11.2020 15:10 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 103051D MIROSZOWICE- KŁOPOTÓW – II ETAP.
10.11.2020 15:55 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w m. Czerniec”.
09.11.2020 14:55 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 3.900.000,00 ZŁ.
06.11.2020 15:25 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCI: KRZECZYN MAŁY, OSIEK, GOLA.
03.11.2020 15:58 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – OD STYCZNIA DO CZERWCA 2021 R.
23.10.2020 15:25 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103041D W M. PIESZKÓW – ETAP I.
21.10.2020 13:27 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW)
20.10.2020 15:45 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT DROGI GMINNEJ NR 103048D POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI GORZELIN I RASZÓWKA
21.09.2020 14:51 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA.
11.09.2020 14:45 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZIMNEJ WODZIE
31.08.2020 13:58 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK UL. PIESZKOWSKA
24.08.2020 14:59 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn:PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GOGOŁOWICE POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY LUBIN
21.08.2020 15:18 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn: PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RASZÓWKA POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY LUBIN
10.08.2020 13:27 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Siedlcach” - etap III.
10.08.2020 13:06 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie
03.08.2020 14:17 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
31.07.2020 14:33 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
29.07.2020 14:48 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW) – W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN.: „ZDALNA SZKOŁA + WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO”.
03.07.2020 13:50 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCI: GORZYCA, ZIMNA WODA, LISIEC
03.07.2020 12:37 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH KRZECZYN MAŁY, SZKLARY GÓRNE, OSIEK
22.06.2020 12:57 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, GORZYCA, SKŁADOWICE.
16.06.2020 14:33 Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa odwodnienia drogi wewnętrznej biegnącej śladem dz. nr 151 i 132 w m. Krzeczyn Mały

1 2 następna