Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2009 13:58 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa górskiego w 2009 roku, realizowanych przez organizacje pozarządowe.
23.04.2009 13:51 Składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 od dnia 15 kwietnia 2009 r.
23.04.2009 10:01 Nowa procedura udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
23.04.2009 09:52 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz ratownictwa górskiego i wodnego w 2009 roku
23.04.2009 09:38 Konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie edukacji i nauki w 2009 r.
23.04.2009 08:45 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2009 roku
23.04.2009 08:32 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2009 roku
23.04.2009 08:22 Nabór wniosków na udzielenie dotacji dotyczących ochrony zabytków
18.08.2009 15:11 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz ratownictwa górskiego w 2009 roku, realizowanych przez organizacje pozarządowe
07.08.2009 12:33 Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym