Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 15:39 ZARZĄDZENIE NR 1006/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Lubin, w tym planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok
30.12.2020 18:59 ZARZĄDZENIE NR 1005/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2020
30.12.2020 18:57 ZARZĄDZENIE NR 999/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2020
30.12.2020 18:56 ZARZĄDZENIE NR 998/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2020
30.12.2020 18:54 ZARZĄDZENIE NR 997/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2020
23.12.2020 08:44 UCHWAŁA NR XXV/253/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2021
23.12.2020 08:42 UCHWAŁA NR XXV/252/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin
23.12.2020 08:41 UCHWAŁA NR XXV/251/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
23.12.2020 08:38 UCHWAŁA NR XXV/250/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
23.12.2020 08:36 UCHWAŁA NR XXV/249/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2020
21.12.2020 15:17 ZARZĄDZENIE NR 990/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2020
14.12.2020 14:15 ZARZĄDZENIE NR 986/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2020
08.12.2020 14:13 ZARZĄDZENIE NR 976/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2020
03.12.2020 15:12 ZARZĄDZENIE NR 971/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2020
03.12.2020 14:10 ZARZĄDZENIE NR 970/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2020
03.12.2020 08:43 UCHWAŁA NR XXIV/242/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2020
19.11.2020 15:08 ZARZĄDZENIE NR 953/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2020
19.11.2020 15:07 ZARZĄDZENIE NR 952/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2020
13.11.2020 14:05 ZARZĄDZENIE NR 947/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2021
13.11.2020 14:03 ZARZĄDZENIE NR 946/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin
13.11.2020 14:02 ZARZĄDZENIE NR 945/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2020
04.11.2020 15:00 ZARZĄDZENIE NR 932/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki
04.11.2020 14:59 ZARZĄDZENIE NR 931/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2020
04.11.2020 14:58 ZARZĄDZENIE NR 930/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 202
03.11.2020 09:34 UCHWAŁA NR XXIII/236/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
03.11.2020 08:37 UCHWAŁA NR XXIII/235/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2020
27.10.2020 13:36 ZARZĄDZENIE NR 925/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 26 października 2020 r. w sprawie upublicznienia niektórych danych dotyczących samorządowej gospodarki finansowej
23.10.2020 14:55 ZARZĄDZENIE NR 924/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Gminy Lubin na rok 2020
15.10.2020 12:44 ZARZĄDZENIE NR 910/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 15 października 2020 r. ustalające plan dochodów i plan wydatków środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 65 ust 11 ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
15.10.2020 12:40 ZARZĄDZENIE NR 909/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 15 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 873/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 18 września 2020 roku sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2020

1 2 3 4 5 6 następna