Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2020 07:59 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania na usługi społeczne pn.:USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.
19.06.2020 14:54 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.
14.05.2020 14:44 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POCMENTARNEGO W OSIEKU W KIERUNKU PARKOWYM
06.05.2020 14:33 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek”,
05.05.2020 12:50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siedlcach” na terenie dz. 205/40 obr. Siedlce.
20.04.2020 14:19 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA "BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D CHRÓSTNIK-OSIEK".
02.04.2020 15:09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ (ogłoszenie) do postępowania na zadanie pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp), tj. poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
18.03.2020 14:40 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ (ogłoszenie) do postępowania na zadanie pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp), tj. poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
13.02.2020 14:54 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie Usługi eksploatacji sieci oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Lubin na terenie gminy w 2020 roku.
12.02.2020 14:08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, pn.: EKSPLOATACJA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LUBIN.
28.01.2020 13:35 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.
07.01.2020 12:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, pn.: ZAKUP OKRESOWYCH BILETÓW NA POWIATOWĄ KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO NA SIECI ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT LUBIŃSKI W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
16.12.2019 14:56 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.
06.11.2019 15:06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: OBSŁUGA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH.
03.10.2019 09:36 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w trybie z wolnej ręki dot: Obsługa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych.
13.08.2019 15:25 Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
01.08.2019 11:10 Ogłoszenie o wyborze oferty.
29.07.2019 14:16 Informacja o udzieleniu zamówienia.
18.06.2019 15:17 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w trybie z wolnej ręki dot: Usługi związane z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE Gminy Lubin.
18.06.2019 15:13 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp: Usługi związane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin.
21.03.2019 14:33 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ do postępowania na zadanie pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp), tj. poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
06.03.2019 13:09 Informacji o udzieleniu zamówienia dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
21.02.2019 14:35 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ do postępowania na zadanie pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIE o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp), tj. poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
13.02.2019 11:59 Informacja o udzieleniu zamówienia dotycząca postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy Pzp, pn.: Eksploatacja sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubin
07.02.2019 15:25 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
05.02.2019 11:35 Informacja o udzieleniu zamówienia dotycząca postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
04.02.2019 14:14 informacja o udzieleniu zamówienia dotycząca postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, pn.: Usługi związane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin
29.01.2019 10:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, pn.: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
07.01.2019 12:58 Ogłoszenie o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Zakup okresowych biletów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego na sieci organizowanej przez Powiat Lubiński w ramach publicznego transportu zbiorowego.
03.01.2019 14:59 Ogłoszenie o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Zakup okresowych biletów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego na sieci organizowanej przez Powiat Lubiński w ramach publicznego transportu zbiorowego.

1 2 3 4 5 następna