Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2009 20:04 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ogrodzenie boiska w Składowicach"
21.12.2009 15:55 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Prace geodezyjne, związane z gospodarką nieruchomościami oraz realizacją infrastruktury wiejskiej na obszarze Gminy Lubin
21.12.2009 15:21 Ogłoszenie o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Nabór personelu do obsługi projektu ZADANIE D Specjalista ds. promocji
18.12.2009 13:04 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont i adaptacja na cele mieszkalne budynku komunalnego w Miłoradzicach 46 (dz. nr 390 i 456/2)
11.12.2009 15:20 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrola, monitoring i ewaluacja dla projektu pn.: RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW WIEJSKIEJ GMINY LUBIN
11.12.2009 14:45 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Adaptacja pomieszczeń na zaplecze kuchenno - gospodarcze wraz z wyposażeniem świetlicy w Chróstniku Dz. Nr 479
07.12.2009 13:35 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce - Filia w Niemstowie
01.12.2009 15:57 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Nabór koordynatorów szkolnych w ramach projektu pn.: RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW WIEJSKIEJ GMINY LUBIN
16.11.2009 15:33 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa energii elektrycznej (zakup) dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin w 2010r."
16.11.2009 15:15 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Nabór personelu do obsługi projektu"
29.10.2009 14:12 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych
15.10.2009 14:54 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy w Oborze (dz. nr 146/1, 146/2)
14.09.2009 15:17 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY LUBIN POPRZEZ RENOWACJĘ ORAZ PRACE KONSERWATORSKIE ZABYTKOWEGO PARKU W MIŁORADZICACH
08.09.2009 15:33 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont i adaptacja na cele mieszkalne budynku komunalnego w Miłoradzicach 46 (dz. nr 390 i 456/2)
26.08.2009 13:47 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie projektu budowy i przebudowy dróg gminnych
15.07.2009 12:01 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „MODERNIZACJA BOISKA W KSIĘGINICACH.”
03.07.2009 13:35 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.300.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubin na rok 2009 zgodnie z Uchwałą Nr XXX/152/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku."
03.07.2009 12:20 Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont świetlicy w Gogołowicach".