Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2020 12:26 Zapytanie ofertowe - oszacowanie wartości zamówienia pn: „Zapewnienie wsparcia dla Zamawiającego w przeprowadzeniu szkoleń on-line przez przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie filmów instruktażowych oraz ich opublikowanie”
23.09.2020 15:28 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące wykonania i montażu gablot informacyjno- ogłoszeniowych w miejscowościach Miroszowice, Gogołowice, Chróstnik, Gorzelin
12.08.2020 08:01 Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Siedlce”.
05.08.2020 14:35 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin - 2020 r.
17.07.2020 15:11 Zapytanie ofertowe -USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY LUBIN - 2020
07.07.2020 13:18 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”
02.07.2020 14:25 Ogłoszenie o wyborze oferty: Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw w miejscowościach Gminy Lubin
02.07.2020 14:24 Ogłoszenie o wyborze oferty rocznej kontroli placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych
22.06.2020 14:31 Ogłoszenie o wyborze oferty "Remont lokalu mieszkalnego Szklary Górne 60/3"
15.06.2020 13:13 Zapytanie ofertowe dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
10.06.2020 14:22 Informacji o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Obora na działce nr 95/15 oraz dz. nr 354/3 ul. Rubinowa
04.06.2020 10:47 Ogłoszenie o wyborze oferty pn. Wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów komunalnych w Siedlcach i Niemstowie
04.06.2020 08:39 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu ZDALNA SZKOŁA
01.06.2020 12:05 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie "Remont instalacji elektrycznej w budynku Składowice 6"
21.05.2020 09:28 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie "Okresowa (roczna ) kontrola stanu technicznego budynków stanowiących własność Gminy Lubin".
28.04.2020 15:23 Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na realizację usługi polegającej na sporządzeniu projektów: ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”, „Aktualizacji założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Lubin” oraz „Gminnego programu niskoemisyjnego”.
20.04.2020 15:31 Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia zasilanego ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Lubin”
01.04.2020 08:52 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę materiałów promocyjnych
23.03.2020 12:57 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”.
10.03.2020 10:04 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę materiałów promocyjnych" dot. opracowania i wykonania materiałów promocyjnych w ramach Projektu pn. "Rozwój e-administracji w Gminie Lubin
24.02.2020 10:50 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania – 5 sztuk stacji roboczych”
06.02.2020 12:20 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”
15.01.2020 08:34 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania: "Świadczenie usług weterynaryjnych oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Lubin w 2020 roku".
15.01.2020 08:32 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania: "Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubin miejsca w schronisku dla zwierząt w 2020 roku"
05.12.2019 12:59 Ogłoszenie o wyborze oferty na ,,Zakup systemu do pomiaru powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Lubin"
03.12.2019 16:42 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotycząc wykonania i montażu tabliczek kierunkowych z numeracją porządkową oraz tablic informacyjnych w Chrostniku, Górzycy, Oborze, Krzeczynie Małym, Księginicach, Karczowiskach, Liścu, Krzeczynie Wielkim.
03.12.2019 16:40 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące „wykonania remontu przyłącza wodociągowego do budynku Szklary Górne 50
07.11.2019 12:05 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące „Remont przyłącza wod kan. do lokalu mieszkalnego Szklary Górne 45, dz nr 153/4 obręb Szklary Górne".
07.11.2019 12:03 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotyczące wykonania i montażu gablot informacyjno-ogłoszeniowych w miejscowościach Chrostnik, Górzyca, Pieszkow, Raszowa Mała, Miłosna, Krzeczyn Wielki, Zimna Woda
25.10.2019 12:58 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW na lata 2014 - 2020.

1 2 3 4 5 6 następna