Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2019 12:15 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE PN.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Lubinie”
15.10.2019 14:22 Informacja o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne pn.: "Podział nieruchomości nr 34/45, położonej w Raszowej Małej"
11.10.2019 09:23 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przedmiocie: Remontu lokalu Składowice 6, w zakresie wymiany instalacji elektrycznej w dwóch mieszkaniach Składowice 6/1 i 6/2 oraz pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo-wychowawczej „Przystań" w Składowicach 6
10.10.2019 07:59 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego i przyrodniczego dla zadania: „Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie - gospodarka drzewostanem" realizowanym przez Gminę Lubin.
07.10.2019 15:18 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) przy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pocmentarnego w Osieku w kierunku parkowym"
03.10.2019 13:33 Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szklary Górne na działce nr 382/13”
27.09.2019 14:46 Informacja o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne: Wznowienie punktów granicznych działki nr 225 oraz części działki nr 226/1, położonych w obrębie Gorzyca oraz Ustalenie granic działki nr 133/1 oraz części działki nr 133/2, położonych w obrębie Gorzelin.
26.09.2019 15:03 Ogłoszenie o wyborze oferty Remont lokalu mieszkalnego Krzeczyn Mały 34 B/4
17.09.2019 12:18 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Remont budynku Miłoradzice 74c (dz. nr 164 obręb Miłoradzice) w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
12.09.2019 10:53 Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
26.08.2019 11:44 Ogłoszenie o wyborze oferty na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej przy wniesieniu przez Gminę Lubin
22.08.2019 12:33 Informacja o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Gorzelin na działce nr 197 oraz 198”
20.08.2019 12:29 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie usługi pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin - 2019”
20.08.2019 10:48 Informacja o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne "wznowienie punktów granicznych części działki nr 197 w Gorzelinie".
09.08.2019 12:40 Informacja o udzieleniu zamówienia na zadania pn.: 1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice, 2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Karczowiska, 3. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola.
09.08.2019 10:56 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin - 2019 r."
23.07.2019 14:14 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania Remont lokalu mieszkalnego Szklary Górne 45a
16.07.2019 13:51 Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Składowice na działce nr 81 i 187/9 – sieć elektroenergetyczna 0,4 kV"
03.07.2019 10:57 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące usługi zarządzania projektem "Rozwój e-administracji w Gminie Lubin"
02.07.2019 13:51 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „konserwacja gminnych rowów melioracyjnych"
14.06.2019 13:32 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek w ramach projektu "Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin"
14.06.2019 08:55 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Gminę Lubin w ramach zadania: Adaptacja pomieszczeń po byłej Przychodni Zdrowia -Siedlce 36 – na dwa lokale mieszkalne.
14.06.2019 08:54 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłej Przychodni Zdrowia -Siedlce 36 – na dwa lokale mieszkalne.”
13.06.2019 13:15 Informacja o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne: podział nieruchomości nr 567/1 w Chróstniku oraz podział nieruchomości nr 85 w Składowicach
11.06.2019 13:56 Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Chróstnik na dz. nr 220”
04.06.2019 14:32 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Roboty polegające wykonania remontu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody w mieszkaniu Osiek ul. Św .Katarzyny 30/4 i remontu instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu Lisiec 15b/2
04.06.2019 14:31 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY przeprowadzenia okresowej (rocznej) kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń na placach zabaw, siłowni plenerowych oraz terenach rekreacyjnych na których zlokalizowane są boiska i urządzenia sportowe położone w miejscowościach gminy Lubin,
04.06.2019 14:29 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Gminę Lubin w ramach zadania: Remont budynku Miłoradzice 74c (dz. nr 164 obręb Miłoradzice)
03.06.2019 14:07 Informacja o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzeczyn Mały na działce nr 256/11 i nr 256/18 oraz Krzeczyn Wielki na działce nr 935 – sieć elektroenergetyczna 0,4 kV”
03.06.2019 14:05 Informacja o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Księginice na dz. nr 219 i 220”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna